Machtigingsformulier

Machtigingsformulier

Gift voor Stichting Thomas

 
 
Ondergetekende
 
Naam & Voorletters rekeninghouder:
Adres:
Postcode:
Plaats:
Telefoonnummer:
E-mail:
 
 
Incassant
 
Naam
Adres
Postcode en Plaats
Incassant ID
Bank identificatie (BIC)
Stichting Thomas
de Wingerd 11
7641 CT  WIERDEN
NL57ZZZ081070930000
ABNANL2A
 
 
Bankgegevens ondertekende
 
IBAN nummer
BIC nummer


Vanaf welke maand wilt u ondersteunen?

Welk bedrag? Euro

Gift is specifiek voor:
 Studenten
 Kinderwerk
 Ik adopteer een kind
 Ik adopteer een weduwe
 Ik adopteer een predikant
 Ik adopteer een dakloze
 Medisch werk

 Anders namelijk:


Opmerkingen:

Alvast bedankt !

(C) Copyright Stichting Thomas