10 jarig jubileum (2002 - 2012)
14-10-2012
Met dankbaarheid zien wij terug op de afgelopen 10 jaar. De Stichting Thomas is begonnen met financiële hulp aan theologiestudenten. Geleidelijk is dit werk uitgebreid met ondersteuning van een medische polikliniek en de bouw van een ziekenhuis, kinderwerk met als speerpunten: sponsorkinderen, faciliteren van onderwijs en onderwijsmogelijkheden en het ondersteunen van weduwen en daklozen.
Een korte impressie van ons werk leest u in de zojuist verschenen ‘Jubileum Nieuwsbrief’  die u op deze website kunt vinden.
Wij zijn iedereen, die ons de afgelopen 10 jaar gesteund heeft met een gift dankbaar. Vaak zijn wij verwonderd, dat telkens weer geld binnenkomt zodat we aan onze verplichtingen kunnen voldoen.
De bouw van het ziekenhuis is bijna afgerond.
Het schoolgebouw in Kelambakkam, dat gefinancierd is door de kerken in Wierden (het bedrag is  verdubbeld door Impulsis) is in gebruik genomen. De bouw van het kleinschalige kindertehuis in Kerala vordert. Maar wij hebben voor de afbouw nog een bedrag van € 25.000,-- nodig. Wij hopen dat velen nog ‘een steentje’ willen bijdragen.

Bekijk de 'Jubileum Nieuwsbrief' in het menu 'Nieuwsbrieven'