Kerstfeest in India
09-02-2013

Elk jaar vieren we in december kerstfeest met de allerarmsten.

De weduwen en kinderen hebben  lang naar deze dag uitgekeken. Het is voor hen een feestelijke dag. Onze contactpersoon Dr. Ross en z’n medewerkers zijn wekenlang bezig geweest om voor iedereen kleding te kopen. Omdat het honderden mensen betreft, is er in  drie dorpen op verschillende dagen een Kerstfeest gepland. Zittend op de vloer hebben de weduwen en de kinderen geluisterd naar het Kerstevangelie en hebben ze samen liederen gezongen. Natuurlijk was er daarna een heerlijke maaltijd met rijst en kip.

Dr. Ross schrijft: 'Your efforts have brought smiles in their worried faces at  Christmas'. Een feest met zoveel arme mensen is alleen  mogelijk dankzij onze donateurs en sponsors. Dr. Ross: 'Thank God and thank the sponsors whoever have donated'. 

Daarna krijgt ieder de nieuwe kleding: de enige keer per jaar dat ze iets krijgen. Hun blijdschap is dan ook ontroerend. Dr. Ross: 'With tears rolling down their cheeks'. De blijdschap en dankbaarheid van deze arme mensen maakt ons stil en verlegen, maar doet ons te meer beseffen, dat ons werk harten van mensen raakt. Het is voor hen dat we hopen en bidden hiermee te kunnen voortgaan