Stichting Thomas

Voorgeschiedenis

Tijdens een aantal reizen naar Madras, India, werden wij geconfronteerd met de armoede aldaar. Wij zien het als onze opdracht om hulp te bieden door middel van projecten en deze hulp te financieren door fondswerving. De naam van onze stichting is ontleend aan de overlevering dat de apostel Thomas in India is geweest en daar het evangelie heeft verkondigd.


Missie en doelstelling

De Stichting Thomas ziet als missie en heeft ten doel: 'Hulp bieden door middel van sociale opvang, medische zorg, scholing en kennisoverdracht en verbetering leefomstandigheden aan hulpbehoeftigen in India via onze Indiase hulpverleners’.


ANBI

De Stichting Thomas is een Algemeen Nut Beogende Instelling en heeft daarom de ANBI-status gekregen van de Nederlandse belastingdienst. Giften aan Stichting Thomas zijn dus (uiteraard binnen de daardoor geldende regels van de belastingdienst) fiscaal aftrekbaar.


RSIN/Fiscaal nummer ANBI  810926647


Contactgegevens

De Wingerd 11, 7641 CT Wierden

Tel. 0546-57 47 74 

Email: info@stichtingthomas.nl


Beloningsbeleid

Bestuursleden en coördinator projecten werken belangeloos voor de stichting. Er gaat slechts circa 7% van de inkomsten af naar onkosten zoals: inschrijving- en bankkosten. De overige kosten zoals presentatie-, reis- en verblijfkosten naar en in India worden door de bestuursleden zelf gedragen. De nieuwsbrieven worden gedrukt door een sponsor.


Verslagen

Informatie over het beleid en de jaarverslagen betreffende de uitgevoerde activiteiten en de financiële verantwoording kunt u vinden in het menu onder: Jaarverslagen en beleidsplan.


Bestuur
Mw. M.G. de Vries-Smelt, voorzitter en secretaris 
Dhr C. Oude Mulders, penningmeester
Mw. M.G. Baars
Mw. J. Van Nieuwkerk-Smelt, coördinator kindersponsorplan
Mw. Z.W. Oosterhof-Huisman

Comité van aanbeveling

Mw. drs. M. den Boer-Neele, Amersfoort
Ds. P. Boomsma, Nijverdal
H. Hak, Almkerk
Prof. dr. H.J. Selderhuis, Hasselt
Mw. drs. E.E. Wiegman-van Meppelen Scheppink, Zwolle