sponsor een weduwe
 

KANSARME WEDUWEN, EEN VERGETEN GROEP


Tijdens één van onze bezoeken aan de verschillende dorpen kwamen we in contact met een grote groep meest oudere weduwen. We waren geschokt te zien hoe deze mensen onder de meest erbarmelijke omstandigheden ‘leven’. Deze vrouwen worden in de gemeenschap waar ze wonen door niemand geholpen. Iedereen heeft het zelf moeilijk om elke dag te kunnen eten.

 

Op dit moment steunen we in verschillende dorpen meer dan 400 weduwen. Elke maand krijgen ze een voedselpakket met o.a. rijst, olie, kruiden en zeep. Met kerst krijgen ze nieuwe kleding. Zonder onze hulp kunnen ze nauwelijks overleven. We willen ons voor deze vrouwen inzetten. Bij ziekte wordt vanuit ons medisch fonds de kosten betaald.

 

 

HULP AAN DEZE KANSARME MENSEN 

 

Voor slechts € 9.- per maand kunnen we het leven van deze vrouwen enigszins dragelijk maken. Alleen kunnen we dit niet. We hebben hierbij uw steun nodig. Hou daarvoor als kerk, groeigroep of vereniging bijvoorbeeld een extra collecte en steun een weduwe! Als u een weduwe wilt sponsoren voor € 9.- per maand zorgen wij ervoor dat zij iedere maand een voedselpakket krijgt. Wij zullen haar tijdens ons werkbezoek zien en spreken. Onze contactpersoon vertaalt ter plekke onze vragen aan de weduwe. Daarna krijgt u van ons een verslag van dit bezoek. Ook ontvangt u 2x per jaar onze nieuwsbrief. Om een indruk te krijgen hoe zo'n weduwe er voor staat vindt u hier een voorbeeld van een verslag dat de sponsor ontvangt. 


HIERONDER EEN AANTAL FOTO'S VAN DE WEDUWEN:                                                            


Iedere maand krijgen deze weduwen via onze contactpersoon hun voedselpakket.   

                                                                           

Deze contactpersoon doet geweldig werk: met zijn motor brengt hij de pakketten rond en dan gaat dat vaak over lange afstanden. Als wij zelf op werkbezoek komen wordt het zo geregeld dat deze weduwen naar een kerkje komen.


Als deze weduwen zelf nog kunnen lopen komen ze lopend of met de bus, maar dikwijls worden ze ook -op onze kosten- met een vrachtauto of met een riksja opgehaald. Soms komt er een kleinkind mee dat de zware tas met o.a. rijst, palmolie en zeep voor hen draagt.


U ziet hoe blij deze 2 weduwen zijn met hun voedselpakket:


Als de weduwen tijdens ons werkbezoek naar een kerkje komen krijgen ze altijd een warme maaltijd voor ze weer naar huis gaan.