Foto albums

Fotoalbum

2017 Ontmoetingen met weduwen

Terug

De hele familie van pastor Izaäk. zij werken allemaal mee in de kerk

Een bord met heerlijk eten

Het uitdelen van het maandelijkse voedsel.

In één van de kerken

Na de ontmoeting krijgt iedereen een heerlijke maaltijd.

Nog een ontmoeting in de kerk met een aantal van onze weduwen.

Nog een ontmoeting met weduwen op een andere plaats

Ontmoeting met een aantal gesponsorde weduwen

Weduwen in de kerk

Zo wordt in grote schalen het eten klaargemaakt
Terug