Geboorte kalf
19-05-2017
De koe op het ziekenhuisterrein, die gekocht is met de opbrengst van de autowasactie in 2016, heeft 6 mei jl. een kalf gekregen. De bevalling is goed gegaan en de moeder heeft een goede melkproductie.