Een cd voor inrichting ziekenhuis
03-04-2012

Prachtige cd te koop via Stichting Thomas. De opbrengst van de cd zal ten bate komen voor de inrichting van ons ziekenhuis. Om de inrichting van het ziekenhuis in Vadamadurai, dat momenteel in aanbouw is, te bekostigen heeft Wil Sik-de Jonge een cd uitgebracht. Deze cd bevat psalmen van David uit Israël, India en Nederland. De liederen worden gezongen in vier talen te weten lvriet, Tamil, Malayalam en Nederlands. Tevens zit er een Nederlands tekstboekje bij.


    


De bouw van het ziekenhuis, waarover u op onze website meer kunt lezen, is binnenkort gereed. Door de verkoop van deze cd willen we de inrichting ervan mogelijk maken.
We werken toe naar een bedrag van € 20.000,--.


De kosten van de cd zijn € 10,-- excl. verzendkosten ad. € 2,50.

U kunt het bedrag overmaken op rekeningnr. 62.95.38.646 t.n.v. Stichting Thomas o.v.v. cd Wil of u kunt ons digitale machtigingsformulier gebruiken.


Een extra gift is van harte welkom.


Voor meer informatie zie: contactformulier.